วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ผีเสื้อน้อย แสนสวย


ผีเสื้อน้อย แสนสวย


กว่าจะเป็นผีเสื้อสีปีกสวย

เวลาช่วยให้งานตามวิถี

จากหนอนเป็นดักแด้ ถูกย่ำยี

กลับดูดีเมื่อลอกคราบ ภาพน่ายล


เปรียบเร่งรัด ตัดสินคนเพียงแรกเห็น

ผิดประเด็นผลลัพธ์จึงสับสน

เมื่อไม่ได้รับรู้ ถึงตัวตน

ตัดสินคนที่ภาพลักษณ์ มักพลาดไปผีเสื้อแสนสวย
ผีเสื้อแสนสวย...จะบินไปไหน
ไปหาดอกไม้...ใช่ไหมผีเสื้อ
หากพบดอกไม้...วานบอกดอกไม้
ด้วยว่า...ฉันรัก ดอกไม้...
หากพบเธอ...วานบอกเธอ
ด้วยว่า...ฉัน รักเธอ...
 ผีเสื้อปีกบาง เจ้ากางปีกสวย


วานบอกเธอด้วย

ฉันคิดถึงเธอ   
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น